Johannessen logo

Fast eiendom

Eiendomsutvikling
Kontrakter – kjøp og salg – opsjonsavtaler
Leiekontrakter
Reguleringsplaner
Feil og mangler ved fast eiendom
Tvist om grenser og bruksretter