Johannessen logo

Selge bolig fra A til Å

Med til sammen 50 års erfaring og god lokalkunnskap om vårt satsningsområde tilbyr vi eiendomsmegling til fastpris. Dette gjør at vi sammen med kunden oppnår det beste salget.

Salgforberedelser

Før et boligsalg vil vi besiktige boligen, tomten og nærområdet og innhente all nødvendig informasjon fra Statens Kartverk og kommunen. Vi sørger også for at en godkjent takstmann utarbeider en tilstandsrapport for boligen samt en profesjonell fotograf til å ta bilder av eiendommen.

Markedsføring og annonser

Uansett hvilken boligpakke du velger, vil boligen bli markedsført på internett. Det vil si annonse på finn.no og avertering på vår hjemmeside samt i våre sosiale medier. Velger du boligpakke 2 eller 3, får du også annonse i Tønsberg Blad Bolig, henholdsvis én annonse i boligpakke 2 og alle annonser i oppdragsperioden i pakke 3. Velger du boligpakke 1, uten annonser inkludert i fastprisen, kan dette velges for et tillegg i prisen. Du står selvfølgelig fritt til å dele boligen i dine egne sosiale medier!

Visning

Velger du boligpakke 2 eller 3 vil vi holde visning av din bolig, henholdsvis to visninger i boligpakke 2 og alle nødvendige visninger i oppdragsperioden i boligpakke 3. Har du valgt boligpakke 2 og behøver flere visninger, kan du avholde visning selv, eller vi kan holde visning for et tillegg i prisen. Dette gjelder også boligpakke 1 som i utgangspunktet er uten visninger. Vi sørger for at interessenter skriver seg på visningslisten og følger opp eventuelle spørsmål angående boligen.

Budrunde

Etter avholdt visning, vil vi kontakte alle interessenter og sørge for at du oppnår best mulig salgspris. Det er her vår erfaring og profesjonalitet kommer til sin rett, i kanskje den aller viktigste fasen av boligsalget. Det vil bli ført budjournal i alle oppdrag og vi informerer selger og interessenter/budgivere fortløpende per telefon, SMS eller e-post.

Kjøpekontrakt/oppgjør

Vi inviterer selger og kjøper til et felles kontraktsmøte for gjennomgang av kjøpekontrakt og svarer på eventuelle spørsmål som måtte dukke opp. Under møtet signeres alle nødvendige dokumenter som behøves for at oppgjøret skal kunne gjennomføres.

Ved overtagelse innbetales kjøpesum samt omkostninger. Overtagelse kan skje så snart megler har bekreftet til selger og kjøper at sluttoppgjør er innbetalt. Ved overtagelse gjennomgår selger og kjøper eiendommen og signerer overtagelsesprotokoll samt leser av strøm. Skjemaene leveres så til megler.

SKREDDERSYDD BOLIGSALG TIL FASTPRIS

Alternativ 1

 • Alle salgsforberedelser
 • Innhenting av lovpålagt offentlig/kommunal informasjon
 • Salgsoppgaver
 • Markedsføring på internett (finn.no, tb.no: karusell, bannere, retargeting og automatisk bundling på facebook/instagram, j-megling.no/facebook)
 • Budrunde med megler
 • Oppgjør/kontrakt
 • Provisjon til eiendomsmegler 

  Kr. 49 000,-

Alternativ 2

 • Alle salgsforberedelser
 • Innhenting av lovpålagt offentlig/kommunal informasjon
 • Salgsoppgaver
 • 2 annonser i TB Boligavis
 • Markedsføring på internett (finn.no, tb.no: karusell, bannere, retargeting og automatisk bundling på facebook/instagram, j-megling.no/facebook)
 • 2 visninger
 • Budrunde med megler
 • Oppgjør/kontrakt
 • Provisjon til eiendomsmegler

  Kr. 69 000,-

Alternativ 3

 • Alle salgsforberedelser
 • Innhenting av lovpålagt offentlig/kommunal informasjon
 • Salgsoppgaver
 • 3 annonser i TB Boligavis
 • Markedsføring på internett (finn.no, tb.no: karusell, bannere, retargeting og automatisk bundling på facebook/instagram, j-megling.no/facebook)
 • Alle visninger i oppdragsperioden
 • Budrunde med megler
 • Oppgjør/kontrakt
 • Provisjon til eiendomsmegler

  Kr. 99 000,-

Andre priser

Timespris kr. 2 500,-. Totalsum ca. kr. 120 000,-.
Tilstandsrapport fra takstmann Pris ved forespørsel
Fotograf/Foto av bolig Pris ved forespørsel
Energimerking Alle boliger skal ha en energiattest ved salg – energimerking.no
Boligselgerforsikring Pris ved forespørsel
Visning Pris ved forespørsel
Annonse i Boligavis TB Pris ved forespørsel

Alle priser er inkl mva.