Johannessen logo

Advokat Håkon M. Johannessen har vært advokat i Tønsberg siden 1985.
Han har tidligere arbeidet i Skattedirektoratet, og har vært partner i Advokatfirmaet Tenden ANS og Advokatfirma Lie & Co DA.
Håkon M. Johannessen har lang erfaring som styremedlem i virksomheter i Vestfold innenfor handel, produksjon, tjenesteyting og eiendomsutvikling.

Administrativ leder er advokatassistent Anja Thomassen, som har jobbet på advokatkontor siden 2000.

  PRISER
Salæret beregnes ut fra hvor mye tid som brukes, sakens kompleksitet og resultatet av bistanden.

Ut fra disse kriteriene ligger timesatsen på mellom kr 1.600,- og kr 1.900,- ekskl. mva.

Noen saksområder vil ha rettshjelpsdekning via kundens forsikringsavtale.
Advokaten vil kunne orientere om rettshjelpsforsikring, og også om slik dekning, der det er aktuelt.