Johannessen logo

NÆRING

Strategisk rådgivning
- etablering, drift, fisjon, fusjon og avvikling av virksomhet
 
Arbeidsrett
- ansettelse, nedbemanning, oppsigelse og permittering
 
Kjøp og salg av virksomhet
Generasjonsskifte
Styredeltakelse