Johannessen logo

Næringsmegling

JOHANNESSEN EIENDOMSMEGLING er et av Tønsbergs få privateide næringsmeglerforetak.
Med mer enn 30 års erfaring innen fagområdet næringsmegling, både som Eiendomsmegler MNEF og Takstmann NTF, så kan vi trygt «skryte» på oss solid markeds- og fagkunnskap.
Vi har kompetanse innen alle felt knyttet til salg, utvikling, utleie og verdivurdering av næringseiendom. 

Det handler om å se mulighetene, for alt har en sammenheng!

Vi dekker alle felt innenfor markedet for næringseiendom:

Salg av næringseiendom

Salg av næringseiendom omfatter alt fra de enkle næringsbygg til større kontorbygg, hoteller og kjøpesenter, tomteområder og utviklingsprosjekter.

Utleie av næringseiendom

Vi har god oversikt over hva som til enhver tid er ledig i markedet og samarbeider med regionens eiendomsbesittere. Enkelte eiendomsaktører ønsker også meglerbistand i forbindelse med reforhandling av eksisterende leiekontrakter. 

Søkeoppdrag

Vi bistår i arbeidet med å finne riktige lokaler, befaringer, forhandlinger og utarbeidelse/ kvalitetssikring av leiekontrakt. Å fremskaffe nye lokaler på egen hånd kan være både vanskelig og tidkrevende.

Salg av eiendomsselskap

Stadig oftere ser vi at næringseiendommer organiseres i egne aksjeselskap, hvor aksjene selges i stedet for selve eiendommen. Vi bistår med rådgiving for hvordan dette bør håndteres, for å sikre en verdioptimalisering.
I forkant av et oppdrag gjør vi vurdering om eiendommen bør selges/kjøpes på vanlig måte,
eller om man er tjent med det er aksjene skal selges/kjøpes.

Markedsvurderinger

Lang erfaring og bred kunnskap om markedet, gjør oss godt i stand til å fastsette salgs- og leiepriser med god sikkerhet. Dette er viktige i forbindelse med salg/kjøp og utleie/leie, men ikke minst i forbindelse  finansiering/refinansiering av næringseiendommer.